close
toxicvortexium7
00:00:00 / 00:00:00
LIVE
ARCHIVES
TIME-LAPSE
PANORAMA
WORLD TOUR

Updating World Cams...

2Th 2:1  Now we beseech you, brethren, touching the coming of our Lord Jesus Christ, and our gathering together unto him;
2Th 2:2  to the end that ye be not quickly shaken from your mind, nor yet be troubled, either by spirit, or by word, or by epistle as from us, as that the day of the Lord is just at hand;
2Th 2:3  let no man beguile you in any wise: for it will not be, except the falling away come first, and the man of sin be revealed, the son of perdition,
2Th 2:4  he that opposeth and exalteth himself against all that is called God or that is worshipped; so that he sitteth in the temple of God, setting himself forth as God.
2Th 2:5  Remember ye not, that, when I was yet with you, I told you these things?
2Th 2:6  And now ye know that which restraineth, to the end that he may be revealed in his own season.
2Th 2:7  For the mystery of lawlessness doth already work: only there is one that restraineth now, until he be taken out of the way.
2Th 2:8  And then shall be revealed the lawless one, whom the Lord Jesus shall slay with the breath of his mouth, and bring to nought by the manifestation of his coming;
2Th 2:9  even he, whose coming is according to the working of Satan with all power and signs and lying wonders,
2Th 2:10  and with all deceit of unrighteousness for them that perish; because they received not the love of the truth, that they might be saved.
2Th 2:11  And for this cause God sendeth them a working of error, that they should believe a lie:
2Th 2:12  that they all might be judged who believed not the truth, but had pleasure in unrighteousness.
2Th 2:13  But we are bound to give thanks to God always for you, brethren beloved of the Lord, for that God chose you from the beginning unto salvation in sanctification of the Spirit and belief of the truth:
2Th 2:14  whereunto he called you through our gospel, to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ.
2Th 2:15  So then, brethren, stand fast, and hold the traditions which ye were taught, whether by word, or by epistle of ours.
2Th 2:16  Now our Lord Jesus Christ himself, and God our Father who loved us and gave us eternal comfort and good hope through grace,
2Th 2:17  comfort your hearts and establish them in every good work and word.

2Th 2:1  En að því er snertir komu Drottins vors Jesú Krists og það, að vér söfnumst til hans, biðjum vér yður, bræður,
2Th 2:2  að þér séuð ekki fljótir til að komast í uppnám eða láta hræða yður, hvorki af nokkrum anda né við orð eða bréf, sem væri það frá oss, eins og dagur Drottins væri þegar fyrir höndum.
2Th 2:3  Látið engan villa yður á nokkurn hátt. Því að ekki kemur dagurinn nema fráhvarfið komi fyrst og maður syndarinnar birtist. Hann er sonur glötunarinnar,
2Th 2:4  sem setur sig á móti Guði og rís gegn öllu því, sem kallast Guð eða helgur dómur. Hann sest í musteri Guðs og gjörir sjálfan sig að Guði.
2Th 2:5  Minnist þér ekki þess, að ég sagði yður þetta, meðan ég enn þá var hjá yður?
2Th 2:6  Og þér vitið, hvað aftrar honum nú, til þess að hann opinberist á sínum tíma.
2Th 2:7  Því að lögleysið er þegar farið að starfa í leyndum og stendur ekki á öðru en að þeim verði burt rýmt, sem nú heldur aftur af.
2Th 2:8  Þá mun lögleysinginn opinberast, - og honum mun Drottinn Jesús tortíma með anda munns síns og að engu gjöra þegar hann birtist við endurkomu sína.
2Th 2:9  Lögleysinginn kemur fyrir tilverknað Satans með miklum krafti, lygatáknum og undrum
2Th 2:10  og með alls konar ranglætisvélum, sem blekkja þá, sem glatast, af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikann, svo að þeir mættu verða hólpnir.
2Th 2:11  Þess vegna sendir Guð þeim megna villu, til þess að þeir trúi lyginni.
2Th 2:12  Þannig munu allir þeir verða dæmdir, sem hafa ekki trúað sannleikanum, en haft velþóknun á ranglætinu.
2Th 2:13  En alltaf hljótum vér að þakka Guði fyrir yður, bræður, sem Drottinn elskar. Guð hefur frá upphafi útvalið yður til frelsunar í helgun andans og trú á sannleikann.
2Th 2:14  Til þess kallaði hann yður fyrir fagnaðarboðskap vorn, að þér skylduð öðlast dýrð Drottins vors Jesú Krists.
2Th 2:15  Bræður, standið því stöðugir og haldið fast við þær kenningar, er vér höfum flutt yður munnlega eða með bréfi.
2Th 2:16  En sjálfur Drottinn vor Jesús Kristur og Guð, faðir vor, sem elskaði oss og gaf oss í náð eilífa huggun og góða von,
2Th 2:17  huggi hjörtu yðar og styrki í sérhverju góðu verki og orði.

2Th 2:1  Os rogamos, hermanos, en cuanto a la venida del Señor nuestro, Jesús, el Cristo, y nuestro recogimiento a él,
2Th 2:2  que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como si el día del Señor estuviera cerca.
2Th 2:3  No os engañe nadie en ninguna manera; porque no vendrá sin que venga antes la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdicion,
2Th 2:4  oponiéndose, y levantándose contra todo lo que se llama Dios, o divinidad; tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios.
2Th 2:5  ¿No os acordáis que cuando estaba con vosotros, os decía esto?
2Th 2:6  Y vosotros sabéis qué es lo que lo impide ahora, para que a su tiempo se manifieste.
2Th 2:7  Porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente que el que ahora domina, dominará hasta que sea quitado;
2Th 2:8  y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el Espíritu de su boca, y con la claridad de su venida lo quitará:
2Th 2:9  a aquel inicuo , el cual vendrá por operación de Satanás, con grande potencia, y señales, y milagros mentirosos,
2Th 2:10  y con todo engaño de iniquidad obrando en los que perecen; por cuanto no recibieron la caridad de la verdad para ser salvos.
2Th 2:11  Por tanto, pues, enviará Dios en ellos operación de error, para que crean a la mentira;
2Th 2:12  para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad.
2Th 2:13  Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido por primicias de salud, por la santificación del Espíritu y la fe en la verdad;
2Th 2:14  a lo cual os llamó por nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesús el Cristo.
2Th 2:15  Así que, hermanos, estad firmes , y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, o por carta nuestra.
2Th 2:16  Y el mismo Señor nuestro, Jesús, el Cristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó, y nos dio la consolación eterna, y la buena esperanza por gracia,
2Th 2:17  consuele vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra.

Eph 3:1  For this cause I Paul, the prisoner of Christ Jesus in behalf of you Gentiles, -
Eph 3:2  if so be that ye have heard of the dispensation of that grace of God which was given me to you-ward;
Eph 3:3  how that by revelation was made known unto me the mystery, as I wrote before in few words,
Eph 3:4  whereby, when ye read, ye can perceive my understanding in the mystery of Christ;
Eph 3:5  which in other generations was not made known unto the sons of men, as it hath now been revealed unto his holy apostles and prophets in the Spirit;
Eph 3:6  to wit, that the Gentiles are fellow-heirs, and fellow-members of the body, and fellow-partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel,
Eph 3:7  whereof I was made a minister, according to the gift of that grace of God which was given me according to the working of his power.
Eph 3:8  Unto me, who am less than the least of all saints, was this grace given, to preach unto the Gentiles the unsearchable riches of Christ;
Eph 3:9  and to make all men see what is the dispensation of the mystery which for ages hath been hid in God who created all things;
Eph 3:10  to the intent that now unto the principalities and the powers in the heavenly places might be made known through the church the manifold wisdom of God,
Eph 3:11  according to the eternal purpose which he purposed in Christ Jesus our Lord:
Eph 3:12  in whom we have boldness and access in confidence through our faith in him.
Eph 3:13  Wherefore I ask that ye may not faint at my tribulations for you, which are your glory.
Eph 3:14  For this cause I bow my knees unto the Father,
Eph 3:15  from whom every family in heaven and on earth is named,
Eph 3:16  that he would grant you, according to the riches of his glory, that ye may be strengthened with power through his Spirit in the inward man;
Eph 3:17  that Christ may dwell in your hearts through faith; to the end that ye, being rooted and grounded in love,
Eph 3:18  may be strong to apprehend with all the saints what is the breadth and length and height and depth,
Eph 3:19  and to know the love of Christ which passeth knowledge, that ye may be filled unto all the fulness of God.
Eph 3:20  Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us,
Eph 3:21  unto him be the glory in the church and in Christ Jesus unto all generations for ever and ever. Amen.EPH 3: 1 For dette forårsake jeg Paul, fange av Jesus Kristus i vegne av du hedningefolkene,-

EPH 3: 2 Hvis så være at dere har hørt av nøklene til evangelieutdelingen i at nåde av Gud som ble gitt meg til du-ward;

EPH 3: 3 hvordan som ved åpenbaring ble gjort kjent for meg mysterium, som jeg skrev før i noen ord,

EPH 3: 4 der, når dere leser, dere kan oppfatte min forståelse i mysteriet for Kristi domstol.

EPH 3: 5 som i andre generasjoner ikke var gjort kjent for sønner av menn, som det har nå blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter i ånd.

EPH 3: 6 til vidd, at hedningefolkene er stipendiat arvinger, og andre medlemmer av kroppen, og stipendiat-deltakere i løftet i Kristus Jesus gjennom evangeliet,

EPH 3: 7-hvorav jeg ble gjort en statsråd, ifølge gave at nåde av Gud som var gitt meg ifølge arbeider av sin makt.

EPH 3: 8 til meg, som er mindre enn den minste av alle helgener, ble denne nåde gitt, å forkynne for hedningefolkene unsearchable rikdom for Kristi domstol.

EPH 3: 9 og for å gjøre alle mennesker, se hva er nøklene til evangelieutdelingen i mysteriet som for aldre har vært skjult i Gud som skapte alle ting.

EPH 3: 10 til intensjonsavtale som nå til principalities og krefter på himmelske steder kan være gjort kjent gjennom kirken i mange visdom fra Gud,

EPH 3: 11 i henhold til evige hensikt som han purposed i Kristus Jesus, vår Herre:

EPH 3: 12 i hvem vi har boldness og tilgang i tillit gjennom vår tro på ham.

EPH 3: 13 Derfor jeg ber at dere ikke kan motløse på mitt trengsler for deg, som er din herlighet.

EPH 3: 14 av denne grunn bøyer jeg mine knær for Faderen,

EPH 3: 15 fra hvem hver familie i himmelen og på jorden er navngitt,

EPH 3: 16, som han ville gi deg, i henhold til rikdom av hans herlighet, at dere kan bli styrket med makt gjennom hans ånd i innover mannen;

EPH 3: 17 som Kristus mai bo i deres hjerter ved tro, til slutt så dere, å være forankret og jordet i kjærlighet,

EPH 3: 18 kan være sterk for å arrestere med alle hellige hva er bredden og lengde og høyde og dybden,

EPH 3: 19 og å vite hvilke passeth kunnskap, at dere kan være fylt til alle fylde av Gud for kjærligheten til Kristus.

EPH 3: 20 nå til ham som er i stand til å gjøre overstiger helt fremfor alt vi spør, eller tror, ifølge makten som arbeider i oss,

EPH 3: 21 til ham være æren i kirken og i Kristus Jesus for alle generasjoner for alltid og noensinne. Amen.

Hall of Fame